Marknader utanför Europa motvikt när den ekonomiska krisen pressar skogsindustrin

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-03-13

Nordafrika, Mellanöstern och Asien räddar försäljningsvolymerna för svensk skogsindustri. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2012. Totalt sett så pressas dock skogsindustriföretagens lönsamhet av den svaga marknadsutvecklingen i Europa. Branschens totala exportvärde sjönk i fjol med 4 procent till 123 miljarder kronor, jämfört med 2011.

Lägre priser och starkare kronkurs mot viktiga exportvalutor gjorde 2012 till ett tufft år för Skogsindustrin. Bristande lönsamhet ledde till att två pappersbruk, fyra pappersmaskiner och åtta sågverk lades ned eller aviserades om nedläggning. Trenden med rationaliseringar och expansion till nya marknader för att stärka konkurrenskraften fortsatte även under det fjärde kvartalet.

De utomeuropeiska leveranserna slår nu rekord i samtliga skogsindustrins delbranscher:
•    Massaexportens andel till länder utanför EU utgjorde i fjol 35 procent av den totala massaexporten. Bakom det ligger framförallt Kina som fortsatt öka sin import av massa kraftigt.
•    Trävaruexportens utomeuropeiska andel steg till drygt 37 procent av den totala trävaruexporten. Efterfrågan i framförallt Nordafrika och Mellanöstern ligger bakom uppgången.
•    Pappersefterfrågan i både Nordafrika och Asien ligger samtidigt bakom att pappersexporten utanför EU för första gången i fjol översteg en andel på 30 procent av totalpappersexport.

- Det är positivt att skogsindustriföretagen lyckas i sitt arbete med att hitta nya marknader när huvudmarknaderna i Europa präglas av den ekonomiska krisens verkningar. Totalt sett har dock 2012 varit tufft med försvagad lönsamhet och lägre exportvärde, säger Skogsindustriernas vd, Marie S Arwidson.

- Utvecklingen slår dock väldigt olika i olika produktsegment. Efterfrågan på exempelvis grafiska papper har minskat i Europa, samtidigt som delar av förpackningsområdet och hygienpapper har utvecklats bättre, fortsätter Marie S Arwidson.

Ta del av kvartalsrapporten

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: