Marknader utanför EU upprätthåller skogsindustrins export

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-09-27

Skogsindustrins export till huvudmarknaden EU dämpas av ekonomisk oro och svag allmänekonomisk utveckling. Även strukturell minskning av efterfrågan på grafiska papper bidrar. För exporten av sågade trävaror är minskat byggande en viktig faktor, visar Skogsindustriernas kvartalsrapport.

kvartalsrapport
 
- Det är marknader utanför EU som upprätthåller den svenska skogsindustrins exportvolymer, säger Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna. Men de tuffa tiderna för skogsindustrin visas av att exportvärdet för skogsindustriprodukterna minskade med två procent de första sju månaderna.

- Den starka kronan försämrar förutsättningarna för svenska skogsindustriföretag. Tillsammans med bland annat fortsatt höga virkeskostnader är situationen mycket besvärlig för många företag, fortsätter Marie S. Arwidson.

Produktionen av såväl sågade trävaror som massa och papper har till och med augusti varit på ungefär samma nivå som motsvarande period föregående år. Samtidigt som efterfrågan på grafiska papper minskar i Europa så går det bättre för delar av förpackningsområdet och för hygienpapper.

Exportvolymerna av massa, papper och sågade trävaror har stigit, men exportvärdena har sjunkit vilket beror på sämre prisutveckling. Omfattande aviseringar om personalneddragningar har gjorts under 2011 och hittills under 2012. Orsaken är främst bristande lönsamhet och behov av att minska kostnaderna och när det gäller sågverk även till följd av konkurser. Under 2012 har två pappersbruk, ett massabruk och fem sågverk lagts ner eller aviserat om nedläggning.

Läs kvartalsrapporten
Ladda ner grafer till kvartalsrapporten

För mer information vänlig kontakta:
Marianne Svensén, branschekonom Skogsindustrierna, 070-605 99 97
Karin Eriksson, pressansvarig Skogsindustrierna, 070-254 48 49

Länk till sidan: