Marcus Wallenbergpris tilldelas professor Erik Næsset

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-03-07

2011 års Marcus Wallenbergpris tilldelas professor Erik Næsset vid Norges Universitetet för Miljö- och Biovetenskap, Ås, Norge, för hans banbrytande forskning om flygburen laserskanning som en integrerad del av skogsinventeringar.

- Svensk skogsbruk har länge sökt efter billigare och effektivare ersättning för dyra fältinventeringar av skogsresursen. Flera olika metoder baserat på fjärranalys har testats. Laserskanning är på väg att visa sig bli den metod som kan ge både billigare och bättre inventeringsdata. Laserskanning används eller prövas redan idag i stor skala av de flesta skogsföretag och skogsägarföreningar med mycket goda resultat. Man skulle kunna säga att användningen av laserskanning för att ta in skogliga data har karaktären av ett redan pågående genombrott för svenskt skogsbruk, säger Kaj Rosén forskningschef på Skogforsk och processledare NRA-skog.

Läs mer här
 

Länk till sidan: