Magnus Hall ny ordförande

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-20

Holmens VD Magnus Hall valdes idag av stämman till ny ordförande i Skogsindustrierna.

Magnus Hall tar därmed ansvaret för de pågående förhandlingarna med Pappersarbetarförbundet tillsammans med tidigare ordföranden Leif Brodén. Magnus har varit ordförande i Skogsindustriernas avtalskommitté och har funnits med i bakgrunden av förhandlingarna.

- Den första viktiga uppgiften blir att stötta de fortsatta förhandlingarna. Jag hoppas vi snart ska få till stånd en lösning. säger Magnus Hall.

- Vi måste se till att vi bevakar konkurrenskraften för svensk skogsindustri och därmed ger förutsättningar för både investeringar och långsiktiga reallöneökningar för våra anställda.
Magnus Hall är VD och koncernchef för Holmen AB, en svensk skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi.

Magnus Hall har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi och har studerat i USA som Fulbrightstipendiat på Georgetown University. Han är ordförande i BasEl (basindustriernas el AB). 

 

För mer information vänligen kontakta:

Lotta Larson, kommunikationsdirektör, 076-766 79 80

Länk till sidan: