Landsbygdsministerns skogsrike välkomnas av Skogsindustrierna

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-04-18

Idag, på Skogsnäringsveckan i Stockholm, lanserade Landsbygdminister Eskil Erlandsson sin satsning Skogsriket.

Landsbygdsministern har identifierat tre fokusområden: hållbart brukande av skogen, förädling och innovation, samt upplevelse och rekreation.

Han efterlyser nu inspel för att utforma skogsriket med mål att skapa nya jobb med koppling till skogen.

Läs pressmeddelandet här.

Länk till sidan: