Så går det för skogsindustrin

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-09-17

”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för skogs-industrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. Kvartalsrapporten är tänkt att komma ut fyra gånger per år och riktar sig till en bred läsekrets av beslutsfattare, journalister, analytiker och andra intressenter.

Läs senaste kvartalsrapporten här

Länk till sidan: