Kvartalsrapport: Svensk skogsindustri bromsar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-09-22

Trots produktionsökningar för sågade trävaror, massa och papper är produktionen inte tillbaka på nivåer före krisen 2008. Exportvärdet för massa och papper har ökat men värdet har gått tillbaka för sågade trävaror. Detta framgår av Skogsindustriernas senaste kvartalsrapport.

Läs mer här

Länk till sidan: