Kvartalsrapport: Splittrad marknadsbild för svensk skogsindustri

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-06-17

Trots produktionsökningar för sågade trävaror, massa och papper är nivåerna inte tillbaka på de som gällde före den ekonomiska krisen. Industrin får fortsatt anpassa sig till en situation med försämrad konkurrenskraft, som en följd av stark krona och dyr råvara.

Skogsindustrins exportvärde steg fem procent första kvartalet, betydligt lägre än den totala svenska exporten. Detta framgår av Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

Läs pressmeddelandet

Länk till sidan: