KUs granskning: Regeringen gjorde fel vid införandet av nya miljökrav för sjötransporter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-06-01

Konstitutionsutskottets har publicerat en granskning av regerings hantering av nya svavelreglerna i marint bränsle. Granskningen ger Skogsindustrierna rätt i sin tidigare kritik och visar tydligt att regeringen har brustit i hanteringen. Beslutet innebar kraftigt ökade krav och kostnader för sjötransporter.

Skogsindustrierna har tillsammans med stora delar av näringslivet kritiserat beslutet om svavelnivåerna för maritimt bränsle i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Läs mer här

Länk till sidan: