”Pappers krav hotar en viktig exportindustri”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-22

Många brukschefer på vittnar nu om strejkens konsekvenser för skogsindustrin. En av dem är Eva Karlsson Berg, Vd på Stora Enso Skutskär. Texten är från en debattartikel som publicerades igår onsdagen den 21 april i Arbetarbladet.

 Stora Enso går igenom tuffa tider och det gör vi även här i Skutskär. Vi vidtog tidigt åtgärder då vi såg en allt tuffare framtid och har satt stopp för sådant vi inte tycker är kritiskt för verksamheten. Vi har blivit mer selektiva och investerar bara om vi kan visa att vi är konkurrenskraftiga på lång sikt.

Från den 12 april råder det övertidsblockad här på Skutskär. Sedan den 16 april strejkar 3 000 pappersarbetare bl.a. på Stora Enso Skoghall, och den 26 april tas ytterligare 2 800 anställda ut i strejk, bland annat på Stora Enso i Fors. Båda dessa bruk är kunder till oss.

På Skutskärs Bruk är vi mycket bekymrade över strejkens utveckling och hur den kan påverka oss på lång sikt. Skenande kostnader i kombination med ogynnsam valutakursutveckling kan utgöra ett allvarligt hot mot svensk skogsindustri och mot vår arbetsplats. Sverige är världens näst största exportör av papper, kartong, pappersmassa och trävaror. I angränsande Gävleborg står skogsindustrin för hela
22 procent av industrianställda och nära en tredjedel av produktionsvärdet av länets industri.

Här på Skutskärs Bruk ,med ca 385 anställda, är vi mitt uppe i satsningen i projektet ”Fibre Line 2011” som ska göra oss till ett ännu mer kostnadseffektivt massabruk. Vi agerar på en global marknad och förlorar vi vårt förtroende hos kunderna kan de lätt gå någon annanstans. Och har vi inte våra kunders förtroende kan vi inte heller investera för framtiden.

Vi har här på vår arbetsplats ett mycket bra samarbete med det lokala facket. Vi är alla mycket medvetna om vilken känslig situation vi står inför. Den makt man har genom konfliktreglerna i dagens globaliserade värld måste balanseras av en förmåga att ta ansvar. Vi anser inte att Pappers centralt visar ett ansvar för den långsiktiga utvecklingen av vår industri när man tar ut flera svenska bruk i strejk trots att man är fullt medveten om de långsiktiga skador man kan åstadkomma. Detta är en framtidsfråga.

 

Eva Karlsson Berg, vd Skutskärs Bruk

 

http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.1972735-pappers-krav-hotar-en-viktig-exportindustri

Länk till sidan: