Komplett avtalsförslag var färdigt för underskrift

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-26

I lördags den 24 april mottog båda parter från de opartiska ordförandena i dokumentet  ”Opartiska Ordförandes förslag till överenskommelse i avtalsfrågan”. Förslaget redovisar lösningar och överenskommelser i ett antal frågor som ditintills varit utestående: fördelning av löneökningar över avtalsperioden, lönerevisionstillfällen, en låglönekonstruktion och inhyrningsfrågan.


Därutöver ingår i förslaget lösningar i frågor som parterna under hand blivit överens om:
kompletterande sjuklön vid arbetsolycksfall, förläggning av ledig tid och hanteringen av frågan om pensionskostnaderna för SAF/LO-pensionen.

OpO är i dokumentet tydliga med att det är ett komplett avtalsförslag färdigt för underskrift, då de skriver:

”Godkänner båda parter vårt förslag är avtalsfrågan i sin helhet reglerad. Svenska Pappersindustriarbetarförbundet återkallar därmed samtliga pågående stridsåtgärder och föreliggande varsel om stridsåtgärder.”

Skogsindustrierna accepterade förslaget medan Pappers avfärdade budet.

Från och med måndagen den 26 april tar Pappers ut ytterligare sju pappersbruk med drygt 2 800 medarbetare i strejk. Verksamheten ska stoppas på Smurfit-Kappa i Piteå, SCA Obbola utanför Umeå, Korsnäs i Frövi, Stora Enso i Fors, Billeruds Gruvöns bruk utanför Karlstad, Södra i Mönsterås samt Waggeryd Cell i Vaggeryd.

Sedan fredagen den 16 april strejkar 3 000 pappersarbetare på sex bruk. När totalt 13 bruk kommer att strejka går Sverige miste om cirka 100 Mkr i exportintäkter per dag.
 

Länk till sidan: