Komplett avtalsförslag var färdigt för underskrift

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-27

I lördags den 24 april mottog båda parter från de opartiska ordförandena i dokumentet  ”Opartiska Ordförandes förslag till överenskommelse i avtalsfrågan”. Förslaget redovisar lösningar och överenskommelser i ett antal frågor som ditintills varit utestående: fördelning av löneökningar över avtalsperioden, lönerevisionstillfällen, en låglönekonstruktion och inhyrningsfrågan.

Läs mer

Länk till sidan: