Kommentar till Teknikföretagens uppsägning av Industriavtalet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-29

Teknikföretagen har idag sagt upp Industriavtalet. Teknikföretagen upphör därmed med detta samarbete för sin del.

Industriavtalet fungerar som en bra ram och plattform, men basen för Skogsindustriernas förhandlingsmandat är våra medlemsföretags behov och krav vad gäller konkurrenskraft och framtida utveckling.
Så kommer det också att vara i framtida avtalsrörelser, säger Marie S Arwidson.

Information om Industriavtalet finns här

Kontakt:

Marie S Arwidson, VD Skogsindustrierna 070-635 00 08
Lotta Larson, Kommunikationsdirektör 076-766 79 80

Länk till sidan:

Kontakt

Carina Håkansson 598x600.jpg
Carina HåkanssonVD08-762 72 10