Kommentar med anledning av Pappers nej till nytt Industriavtal

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-05-20

Pappers har sagt nej till ett nytt Industriavtal och har därmed ställt sig utanför industrisamarbetet och de gemensamma spelregler som gäller inom industrin.

- Skogsindustrierna har sagt ja till Industriavtalet – att Pappers Förbundsråd säger nej är förvånande eftersom Pappers har varit med i hela förhandlingsprocessen och också sagt ja till direktiven som Industriavtalet bygger på. De har alltså varit mycket delaktiga i processen, säger Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör för Skogsindustrierna.

- Det är olyckligt att Pappers nu ställer sig utanför industrisamarbetet, eftersom det gäller såväl avtalsfrågor som industripolitik, båda syftandes till att stärka industrins betydelse. Det innebär att Pappers inte ställer upp på de principer som Industriavtalet bygger på, dvs stärkt konkurrenskraft som förutsättning för goda villkor för arbetstagarna, fortsätter Per Hidesten.

Läs mer...

Länk till sidan: