Karlstad satsar på modernt träbyggande

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-09-28

I fredags fattade Karlstad kommun beslut om att anta en träbyggnadsstrategi för kommunen. Syftet är att stimulera byggande i trä, inte minst av energi- och miljöskäl. I beslutsunderlaget pekas också ut områden såsom exempelvis Grundviken och Norra Stockfallet, där modern träbyggnation anses kunna "vara ett viktigt inslag i miljön".

Läs pressmeddelandet här

Gå till hemsidan för Sveriges Träbyggnadskansli

Länk till sidan: