Järnvägens behov av ökad kapacitet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-09-30

Trafikverkets Kapacitetsutredning presenterade idag en delrapport om järnvägens behov av ökad kapacitet.

- Det är positivt att de tagit intryck av remissvaren som visade att vi bör satsa mer på infrastrukturen och utöka kapaciteten där bristerna är som störst genom nyinvesteringar. säger Marie S Arwidson, vd för Skogsindustrierna. Det är glädjande att Trafikverket fått det vidgade uppdraget som även innefattar sjöfart och vägtrafik, som ska presenteras i april 2012. Skogsindustrierna kommer nu att analysera rapporten närmare och de konsekvenser förslagen får för skogsindustrin.

Läs Skogsindustriernas remissvar

Läs Transportrådets remissvar

Du hittar mer information på Trafikverket

Länk till sidan: