Ingen anledning till revansch i avtalsrörelsen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-04-15
Per Hidesten,
vice vd,
Skogsindustrierna

Avtalsförhandlingarna som börjar i höst kommer att föras i ett annat och mer positivt ekonomiskt klimat än i avtalsrörelsen 2010, vilket ger ett delvis annorlunda utrymme för lönehöjningar.

En lärdom från 2010 som alla parter bör ta med sig är vikten av att de avtalade lönehöjningarna kommer på en nivå som på bästa sätt bidrar till återhämtningen i ekonomin och främjar sysselsättningen.

Läs mer här

 

 

Länk till sidan: