Industrins märke räddat genom avtalet mellan Skogsindustrierna och Pappers

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-27

– Det slutbud vi gav till Pappers och som vi skrev avtal på igår har tre vinster, säger Per Hidesten, förhandlingsdirektör på Skogsindustrierna. Vi har lyckats ge medarbetarna en rimlig löneutveckling, hålla kostnadsnivån nere för företaget och samtidigt rädda industrins märke.
Avtalet innebär visserligen en sammanlagd lönenivåhöjning på 3,3% men en ny överenskommelse om hur förläggning av ledig tid ska beslutas har Skogsindustrierna värderat till minst 0,1%.

– I det nya avtalet kan förläggning av ledig tid på arbetstidskontot fastställas genom lokala överenskommelser i stället för, som tidigare, enbart genom individuella överenskommelser, fortsätter Per Hidesten på Skogsindustrierna.

Förändringen har stor praktisk och ekonomisk betydelse eftersom det ger företagen flexibilitet att förlägga ledigheten så att det har så liten negativ inverkan på verksamheten som möjligt. Värdet på detta bedöms vara minst 0,1% och därmed kan avtalsvärdet beräknas till 3,2% under avtalsperioden, vilket är Märket inom industrin. (Lönehöjningsnivån 3,3% minus 0,1% blir 3,2%). Det avspeglas också genom att lönetillägg med mera endast höjs med 3,2 %.

– Det är en uppsida på avtalet som varken minskar löneökningen för de anställda eller ökar kostnaden för företaget. Det är helt enkelt en ökad flexibilitet som får positiva ekonomiska effekter, avslutar Per Hidesten.

För mer information vänligen kontakta:
Lotta Larson, kommunikationsdirektör Skogsindustrierna 076-766 79 80
Per Hidesten, förhandlingsdirektör Skogsindustrierna 070-316 72 55

Länk till sidan: