Högt förtroende för svensk skogsindustri

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-10-31

Skogsindustrin kommer högst i rankingen av Sveriges viktigaste industrigrenar och befäster därmed sin position från förra mätningen 2010, visar ny basmätning av Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna_basmätning2012

Skogsindustrin rankas högst av Sveriges viktigaste industrigrenar. På andraplats kommer gruvindustrin, och tredjeplatsen innehas av stål- och metallindustrin. Skogsindustrin befäster därmed sin position både från förra mätningen 2010 och i mätningarna från 1985-2007.

Mer än sex av tio svaranden har en positiv inställning i grunden till skogsindustrin, 96 % är positiva eller neutrala. Grundförtroendet är på oförändrad nivå sedan 2010.

Läs mer här

Länk till sidan: