Halvera ungdomsarbetslösheten med ”Kollektivavtal Light”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-07-04

Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen föreslår en ny modell av kollektivavtal för ungdomar för att minska ungdomsarbetslösheten. Målet med ett Kollektivavtal Light är att företagen anställer fler ungdomar med villkor som är anpassade efter ungdomars liv och förutsättningar.

En ny undersökning gjord av Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen, visar att företagen vill anställa fler ungdomar. Det är viktigt för att öka förändringstakten, ha en bra åldersmix och bevara kunskap.

Men regelverken stänger ungdomar ute. Mellan åren 2007 och 2009, under finanskrisen, tappade företagen inom skogs- och träindustrierna en tredjedel av de anställda mellan 15 och 24 år. När företagen tvingades minska antalet anställda på grund av vikande marknader så tvingade turordningsreglerna dessa ungdomar ut i arbetslöshet. I undersökningen framkommer förslag från företagen som bildar stommen till en ny modell av kollektivavtal –”Kollektivavtal Light”.

Ta reda på vad Kollektivavtal Light innebär och ladda ner rapporten

Länk till sidan: