Guldkvist till förkämpe för skogsnäringen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-04-16

Marie S Arwidson, vd för Skogsindustrierna, har tagit emot Föreningen Skogens årliga pris Guldkvisten. Priset delas ut till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk.

Arwidson S MarieMarie får priset för hur hon med sitt starka engagemang arbetat för skogsnäringens utveckling. Utan att energin sinar har hon genom åren förklarat för beslutsfattare hur viktig skogsnäringen är för samhällets utveckling. Både miljömässigt och ekonomiskt.

Ur prisets motivering:
”- - - Marie S Arwidson har under hela sitt yrkesverksamma liv stått på barrikaderna för den svenska och europeiska skogsnäringen. Konkurrenskraft, kompetens och innovation är tre grundpelare som hon outtröttligt slåss för och ingen beslutsfattare eller opinionsbildare i och utanför landet har kunnat komma i hennes närhet utan att få ta del av den outsinliga energi med vilken hon förklarar villkoren för en vital skogsnäring – och vad den betyder för människan, landet och världen.

Marie S Arwidson har haft en stor betydelse för skogsnäringens möjlighet att ge ett så stort bidrag till ett gott samhälle som den gör i dag.”

Priset delades ut idag, tisdag den 16 april, under Skogsnäringsveckans öppnande i Stockholm.

Läs mer och ta del av pressbilder

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: