GS-facket säger ja till det nya Industriavtalet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-06-07

GS ställer sig bakom det nya Industriavtalet. I och med detta har samtliga involverade fackförbund sagt ja, förutom Pappers, till det nya Industriavtalsförslaget.

- Det gläder oss att GS nu har sagt ja och ställer sig bakom ett modernt avtal och en modern avtalsrörelse. Nu har samtliga fackförbund inom industrin, förutom Pappers, gjort bedömningen att det nya Industriavtalet är en förutsättning för en positiv reallöneutveckling som stärker företagens konkurrenskraft, säger Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör på Skogsindustrierna.

Länk till sidan: