God balans i svenskt skogsbruk

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-07-10

skog_2_web

Svenskt skogsbruk har i media framställts som okänsligt, brutalt och skadligt för miljön, men balansen mellan produktion och miljöhänsyn har aldrig varit bättre än nu.

Andelen gammal skog ökar tillsammans med lövbeståndet i Sverige. Skogen har restaurerats så att vi i dag har dubbelt så mycket skog som för knappt 100 år sedan.

Tomas Thuresson, skoglig rådgivare på Skogsindustrierna, berättar om det pågående arbetet.

Länk till sidan: