Guidlines för tillverkare av material och produkter av papper och kartong

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-05-21

CEPI har tillsammans med bland andra CITPA (konverterare) tagit fram Guidelines för tillverkare av material och produkter av papper och kartong avsedda för livsmedelskontakt, för att uppfylla kraven i EC 1935/2004.
Förutom Industry Guideline finns ett Best Practice document och ett dokument för frågor och svar nu på hemsidan. Dessutom finns nu ett utkast till Good Manufacturing Practice (GMP) som dock ännu inte är formellt godkänt.

Läs mer här

Länk till sidan:

Kontakt

Gunilla Beyer2.jpg
Gunilla BeyerDirektör Produktfrågor Trä08-762 79 95