Förslaget som Skogsindustrierna tackat ja till

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-26

Förslaget som Skogsindustrierna tackat ja till

Det förslag till överenskommelse i avtalsfrågan som kom från de opartiska förhandlarna lördagen den 24 innehåller erbjudande om fler månader med ny högre lön, en låglönekonstruktion, uppskjuten kostnad för pension och stärkt förhandlingsrätt för den enskilde när bemanningsföretag anlitas.

Läs förslaget 

Fler månader med högre lön

Pappersarbetarna erbjuds i snitt:

- 1,1 % från och med 1 maj 2010 (jämfört med 0,9 % från 1 juni i resterande industriavtal)

- 2,1 % från och med 1 april 2011 (jämfört med 2,3 % från 1 juni i resterande industriavtal)

- En anställd erbjuds i genomsnitt 750 kr mer i månaden sett över hela avtalsperioden

- En anställd med lön under 21 300 kr omfattas av den kompletterande låglönesatsning som Skogsindustrierna erbjudit, och skulle därför få i genomsnitt 800 kr mer i månaden sett över hela avtalsperioden.

- Skogsindustrierna har därmed gått med på större löneökningar under första delen av avtalsperioden än tidigare ingångna industriavtal. För en anställd betyder detta fler månadslöner med den nya högre lönen. Skogsindustrierna har också erbjudit framflyttade revisionstidpunkter.  Detta innebär att Pappers erbjudits industrins mest förmånliga avtal. Skogsindustrierna accepterar denna konstruktion, trots att industrin fortfarande under 2010 försöker återhämta sig från den ekonomiska krisen.

Uppskjuten kostnad för pension

- Ovanstående löneförhöjningar skulle egentligen minskas på grund av avsättning till pension. Skogsindustrierna erbjuder att skjuta på de avbetalningarna och ta upp frågan igen efter avtalsperiodens slut.

Hantering av bemanningsfrågan

- Skogsindustrierna erbjuder en konstruktion som ger förstärkt förhandlingsrätt. Grunden i konstruktionen är en förhandlingsmodell som reglerar individens rätt till prövning och eventuellt skadestånd. En skiljenämnd inrättas som tar hand om enskilda ärenden, såväl prövning av beslutet som möjligt skadeståndskrav.  Liknande modeller har accepterats inom andra avtalsområden där bemanningslösningar är långt vanligare än inom vårt.

- Dessutom har bland annat lösningar erbjudits avseende kompletterande sjuklön vid arbetsolycka och utökning av föräldralönen från fyra till fem månader. 
 

 

Länk till sidan: