Förslag till nytt Industriavtal klart och nya opartiska ordföranden (OpO) utsedda

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-05-11

Förslag till nytt Industriavtal klart

Ett förslag till nytt Industriavtal är nu färdigt. Det ska från halvårsskiftet 2011 ersätta det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sveri-ge. Det nya Industriavtalet ska förstärka och bredda parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri. Det ska också förstärka industrins lönenormerande roll genom tydligare syfte och inriktning och delvis nya regler för förhandlingarna. Läs mer här

Nya opartiska ordföranden utsedda

Industrins parter har utsett sex nya opartiska ordföranden (OpO). Deras uppgift är att biträda avtalsparterna i kollektivavtalsförhandlingar. 
De opartiska ordförandena har också som uttalad uppgift att bidra till en ökad samordning av förhandlingarna. Läs mer här

Länk till sidan: