Seminarium om Forskning, Innovationer och Affärer den 1/12

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-12-02

Vid gårdagens seminarium på Skogsindustrierna med rubriken Forskning, Innovationer och Affärer deltog ett 80-tal personer. Inledningstalare var Skogsindustriernas ordförande Magnus Hall samt vice statsminister och utbildningsminister Jan Björklund.

Magnus Hall pekade på sektorns stora betydelse för Sveriges ekonomi, men också på möjligheterna att möta klimathot med kretsloppsanpassade produkter från skogssektorn. Utbildningsministern replikerade med att bekräfta skogssektorns stora betydelse för Sverige idag och framåt. Arbetet med forskningspropositionen 2012 kommer att inledas under nästa år och utbildningsministern menade att det är angeläget att se på hur hela forsknings- och innovationssystemet byggs upp. Han menade att det är en komplex process där det måste finnas både forskning vid universiteten som ger avkastning på mycket lång sikt samt FoU vid universitet och institut som tillfredsställer industrins behov på såväl kort som lång sikt.

Ministern inbjöd Skogsindustrierna till samtal inför forskningspropositionen om sektorns behov och möjligheter inom FoU.

Länk till sidan: