Forskare tilldelas 500 000 kronor för utveckling av optiskt växelverkande pappersytor

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-02-18

Årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Gustav Nyström vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Priset kommer att delas ut av Konung Carl XVI Gustaf den 8 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm. 

GNystrom 200.jpgGustav är 32 år och har en fil. dr. examen inom området ”Engeneering Physics with specialization in Nanotechnology and Functional Materials” vid Uppsala Universitet. Han är för närvarande anställd vid Wallenberg Wood Science Center vid KTH.

Gustavs forskning handlar om att undersöka förutsättningarna för att utnyttja nanocellulosa från träfiber som grund för nya värdeskapande pappersprodukter. Specifikt syftar forskningen till att utveckla material innehållande nanofibriller som kan växelverka med synligt ljus för att skapa pappersytor som upplevs ha olika färg beroende på förhållandena. Exempel på tillämpningsområden kan vara displayer, äkthetsbevis på förpackningar, biosensorer och optiska filter.

Läs hela nyheten

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: