Förhandlingarna intensifieras

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-23

Skogsindustrierna och Pappers har idag 10:00 mottagit möjliga justeringar av medlarnas slutliga hemställan (bud).  Medlarna vill ha svar klockan 13:00. 

Länk till sidan: