Företagarundersökning: 1 av 10 flyttar jobb utomlands på grund av LAS

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-07-04

Företagare inom sågverksindustrin och den träförädlande industrin uttrycker i en ny undersökning att nya lösningar måste fram kring turordning och företrädesrätt för att behålla jobben inom industrin. Ökat kostnadstryck och kraftigare konjunktursvängningar är orsaken.

- Allt fler inom vår industri ställer allt oftare frågan Vem tar ditt jobb? Det är en olycklig konsekvens av att LAS inte tillåter oss att anpassa oss efter konjunktur och kostnadstryck, säger Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör, Skogsindustrierna.

I den globala konkurrensen kan Skogsindustriernas och TMFs (Trä- och Möbelföretagen) medlemsföretag sällan höja priserna för att klara lönsamheten. Trots effektiviseringar som ökar svensk industris produktivitet gör den globala prispressen att kostnaderna för arbetskraft till slut blir marginalavgörande. Klarar inte företagen att hålla nere kostnaderna kommer kunderna att se sig om efter billigare produktionsställen utanför Sverige.

Idag möter knappt 80 procent av de tillfrågade företagen i rapporten ”Vem tar ditt jobb?” de ökande kostnaderna med effektiviseringar inom produktionen och knappt en tiondel flyttar produktionen utanför Sverige. Turordnings- och företrädesrätt enligt LAS är de största utmaningarna när det gäller arbetskraftskostnader.

Läs pressmeddelandet och ladda ner rapporten här

Länk till sidan: