Företagare dömer ut LAS

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-07-07

Det visar en undersökning som Skogsindustrierna och TMF, Trä- och Möbelindustriförbundet, gjort bland drygt 900 medlemmar inom trä- och sågverksindustrin. Både regler för turordning och återanställningsrätt kritiseras hårt i undersökningen.

Länk till sidan: