Föreslagna investeringar i Trafikverkets kapacitetsutredning är otillräckliga

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-04-27

Idag presenteras Trafikverkets kapacitetsutredning.  Skogsindustrierna lämnade i mars sitt remissvar där vi konstaterade att de ökningar som föreslogs inte var tillräckliga för att täcka upp för de behov som de centrala järnvägsstråken kommer att ha även efter 2025.

Det handlar om möjligheten till effektiva järnvägstransporter som är avgörande för skogsindustrin – stråken längs Norrlandskusten inklusive Ostkustbanan, transporter på bägge sidor om Vänern med Göteborgs hamn som mål och transporter genom Sverige via Malmö till kontinenten.

-    Investeringsramen ligger på en absolut miniminivå. Det mindre antal nyinvesteringar som föreslås återställer på sin höjd järnvägssystemet till den nivå det ursprungligen byggts för och räcker till ett mindre antal nyinvesteringar för utökad kapacitet där bristerna är som allra störst. Det är långt ifrån tillräckligt, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna är också starkt kritiska mot att banavgifterna höjs så kraftigt. Det handlar om en tredubbling till i slutet av 2021.

Läs mer här

Länk till sidan:

Kontakt

Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72
Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30