Flera tecken på återhämtning för skogsindustrin - men Europa och grafiska papper tynger

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-03-17
  • Massa, förpackningspapper och trävaror är ljuspunkter. 
  • Tidningspapper visar fortsatt tillbakagång.
  • Relativt stark marknadsutveckling utanför Europa lyckades inte kompensera för svag efterfrågan inom EU. 
Så summeras utvecklingen för skogsindustrin 2013 i Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin” som presenteras idag.
 
Den blandade bilden resulterade i att exportvärdet för skogsindustriprodukter backade med två procent till 120 miljarder kronor under 2013. Det är dock en mindre tillbakagång, vid en jämförelse med export av alla varor från Sverige.
 
Efterfrågan av grafiska papper i Europa fortsatte att minska under 2013, för sjätte året i följd. Minskningen av pappersproduktionen i Sverige med fem procent till 10,8 miljoner ton under 2013 är hänförlig till de stängningar som skett av fem maskiner för tillverkning av grafiska papper under 2012 och 2013.
 
Skogsindustriföretagen vidtar samtidigt en mängd olika åtgärder för att kompensera nedgången i efterfrågan på grafiska papper. Ett exempel är att det sker en omställning till mera förädlade produkter såsom bok- och reklamtryck. Ett annat är att maskiner ställs om till produktion av förpackningsmaterial, ett produktsegment som växer.
 
 
För mer information kontakta:
Marianne Svensén, branschekonom Skogsindustrierna, 070-605 99 97.
 
Om Kvartalsrapporten ”Så går det för skogsindustrin?”
 ”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. Kvartalsrapporten är tänkt att komma ut fyra gånger per år och riktar sig till en bred läsekrets av beslutsfattare, journalister, analytiker och andra intressenter. 
Rapporten finns att läsa här
 

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81