Finlands största trähusprojekt i startgroparna

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-01-24

Snart påbörjar Peab Oy bygget av ett helt träkvarter i stadsdelen Vik i Helsingfors. Husen kommer att vara på tre och fyra våningar och rymmer 113 lägenheter, skriver Woodnet.se.

-          Tveklöst ser det positivt ut för träbyggandet i Finland nu. De ser ju också över sina brandbestämmelser (våningshöjd, krav på sprinkling etc.) just nu för att underlätta för träbaserat flervåningshusbyggande. Och det är naturligtvis också positivt att Peab tar initiativ kring träbyggande, vilket företaget redan gjort i Sverige: Den 28 januari invigs ju Hus N vid Linnéuniversitet i Växjö, där Peab har byggt med Moelven Törebodas nya byggsystem Trä8. Peabs dotterbolag Skistar står också som byggherre för Experium i Lindvallen i Sälens kommun – en av våra största arenabyggen med Martinsons limträkonstruktioner, säger Niclas Svensson på Träbyggnadskansliet, Skogsindustrierna.

Läs mer här.

Länk till sidan: