Fem frågor till Tony Willis

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-10-08

 

Den 15 september hölls Skogsindustriernas årliga Virkesforum. Temat för i år var ”Är skogsindustrin lösningen när oljan tar slut?”. En av de mer uppmärksammade presentationerna var av Tony Willis, vd för Storbritanniens största skogsbolag, Euroforest. Tony målade upp en bild av en starkt växande efterfrågan på biobränsle. I Storbritannien så finns en lång rad med projekterade och planerade kraft och värmeanläggningar. Om alla dessa planer skulle komma att realiseras skulle efterfrågan vida överstiga tillgången på biobränslen i Storbritannien. Med anledning av Tonys presentation så ställde vi några följdfrågor. 

Frågor och svar, liksom Tony Willis presentation är på engelska 

Länk till sidan:

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09