Facken måste förklara hur vi ska klara kostnadsökningarna med de lönekrav som kommit

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-09-07

Från och med september inleds avtalsförhandlingarna på allvar.

Per Hidesten, vice VD, förhandlingsdirektör och ytterst ansvarig för Skogsindustriernas avtalsrörelse 2011, svarar på frågor om hur förhandlingarna går till och hur vägen framåt ser ut.

Läs intervjun här

Länk till sidan: