Få en bättre arbetsplats med hjälp av 5S

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-09-27

Metoden som består av fem steg fungerar för både verkstad och kontor.
Genom att sortera, systematisera, städa och rengöra, standardisera och skapa vana är det möjligt att spara tid, öka effektiviteten och få en säkrare arbetsmiljö.
Det kan vara enkelt - Läs skriften och använd arbetsdokumenten för att börja jobba enligt 5S-metoden.
Läs mer  på Prevents webbplats

Länk till sidan: