EU-valet: Sverige behöver en röst i transportpolitiken

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-06-03

Skogsindustrierna har, tillsammans med en rad andra branschorganisationer, skickat en skrivelse till de nyvalda och omvalda EU-parlamentarikerna om att Sverige behöver en röst i TRAN-utskottet, utskottet för transporter och turism i Europaparlamentet.

Det svenska näringslivet är varma anhängare till en väl fungerande inre marknad, öppenhet gentemot omvärlden och en mångfald av lösningar och idéer. Den inre marknaden är en av EUs verkliga styrkor och konkurrensfördelar, något som vi tillsammans måste se till att bygga vidare på och vidareförädla.

Utan fungerande transportkedjor är handel inte möjlig. Idag är handelsflödena ofta internationella med globala logistikkedjor som utnyttjar alla trafikslag mellan producent och konsument, både väg-, tåg-, båt- och flygtransport. Både arbets-, tjänste- och turistresor är samhällsviktiga funktioner. Transporterna är på många sätt samhällets blodomlopp.
 
Av erfarenhet med tidigare EU-lagstiftningsarbete vi upplever  att det skulle ha varit mycket värdefullt att ha en europaparlamentariker som förstår och kan förmedla Sveriges specifika utmaningar och möjligheter på transport-, turism- och infrastrukturområdet. Vi har under senare år saknat en stark och tydlig svensk röst i TRAN och hoppas, i och med brevet, att någon svensk EU-parlamentariker utmaningen och blir ledamot i TRAN-utskottet.
 
Läs hela skrivelsen här
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30