En järnvägssatsning som stärker svensk konkurrenskraft!

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-08-30

Skogsindustrierna välkomnar den satsning på järnvägsinfrastrukturen som idag aviserats av regeringen. Genom dagens satsning bemöter man den kapacitetsbrist som är påtaglig i dag och stärker därmed industrins konkurrenskraft. 

Läs pressmeddelandet här

Länk till sidan: