En bit in i förhandlingarna – hur går det?

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-10-25

Per Hidesten, vice vd, förhandlingsdirektör och ansvarig för Skogsindustriernas avtalsrörelse 2012, kommenterar var förhandlingarna befinner sig och vad som händer den närmaste tiden.

Vad är förhandlingsläget?
- Sedan ett par veckor tillbaka träffas vi och våra motparter inom GS, Ledarna, Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen löpande och genomför konkreta förhandlingar.

Vad sker i förhandlingarna?
- Jag vill undvika att förhandla inför öppen ridå eller i media. Jag vill sitta ned och lösa den här uppgiften tillsammans med mina motparter, i lugn och ro. Min erfarenhet är att företagen och medarbetarna ute på bruken och sågverken runt om i Sverige tjänar på att förhandlingarna sköts på sådant sätt.

Vad skulle du säga är parternas ingångsvärden i förhandlingarna?
- På bordet ligger ju alla parters yrkanden. Men utöver det är det klart att det allvarliga ekonomiska läget påverkar förhandlingarna.

Läs mer här

Läs om Skogsindustriernas nyligen genomgjorda enkät Skogsanalytiker:Lönekostnadsökningar kan påverka massa- och pappersbrukens framtid

Länk till sidan: