En hållbar bioekonomi kräver ökad tillväxt i skogen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-11-26

Tillväxten i skogen måste öka, samtidigt som vi värnar om den biologiska mångfalden – det är en förutsättning för att klara övergången till en hållbar bioekonomi. Det var en av slutsatserna när Skogsindustrierna på torsdagen överlämnade branschens hållbarhetsskrift till näringsminister Annie Lööf vid ett seminarium i riksdagen.

Annie-ochMarie

Ulf Larsson, ordförande Skogsindustrierna, Annie Lööf, näringsminister, och 
Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna

Vid seminariet beskrev branschen sitt erbjudande till samhället, som handlar om att skogsindustrin kan vara motorn i övergången till en biobaserad samhällsekonomi där fossilt ersätts med förnybart.

Företrädare för branschen framhöll att utvecklingen mot en hållbar biobaserad samhällsekonomi är en utveckling för tillväxt. När allt fler produkter kommer att tillverkade av förnybar råvara kommer det också att leda till fler jobb.

Näringsminister Annie Lööf var en av talarna vid seminariet. Det var tydligt att hon såg en ljus framtid för skogsindustrin:

- Sverige ligger i absoluta framkanten när industrin förändras och cellulosafiberns användningsområden ökar. Man behöver inte ens vara en lika obotlig optimist som jag för att inse att det finns stora möjligheter till fler gröna jobb inom den här sektorn.

För att klara utvecklingen till en bioekonomi efterlyser skogsindustrin samarbete med övriga samhället. Det politiska besluten måste stödja utvecklingen var budskapet.

- Svensk skogsindustri kan bli motorn i övergången till en biobaserad samhällsekonomi där vi ersätter det fossila med det förnybara. För att klara det behövs politik som öppnar för ökat nyttjande av skogsråvara med bibehållen miljöhänsyn, och en energipolitik tryggt förankrad över blockgränserna, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

Hållbarhetsskriften går att ladda ner via följande adress:
http://www.skogsindustrierna.org/om_oss/publikationer/skrifter/allmänt/hallbarhetsskrift

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: