De höjda elpriserna - ett allvarligt problem för skogsindustrin

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-12-15

Skogsindustrin är Sveriges största elanvändare och en bransch som med sina produkter konkurrerar på en global marknad. Därför är de kraftiga ökningar av elpriset som skett under vintern ett allvarligt problem för industrins marginaler och konkurrenskraft. Kylan och produktionsstoppen vid Oskarshamns och Ringhals reaktorer har fått elpriset att toppa under de senaste dagarna.

Bland de mest utsatta företagen som tillverkar tidningspapper eller mekanisk massa kan elpriset utgöra en tredjedel av det samlade produktionskostnaderna för företag som SCA och Rottneros har elpriserna redan orsakat oplanerade produktionsstopp.

Även för de företag som inte stoppar sin produktion till följd av de höga elpriserna innebär elpriserna en påverkan där produktionsnivån anpassas eller där underhåll och planerade stopp tidigareläggs.

Liksom andra kapitalintensiva industrier måste massa- och pappersindustrin utnyttja sina anläggningar så mycket som möjligt. Detta innebär ofta produktion dygnet runt, året runt. Varje avbrott, inte minst vintertid innebär stora kostnader.

- Bristerna i elproduktionen och de prisökningar som följer visar med dramatisk tydlighet behovet av en långsiktig energipolitik för Sveriges elintensiva industri, säger Marie S Arwidson, vd Skogsindustrierna.

Länk till sidan: