Dubbelfelet som hotar utlösa en miljöstrid i valrörelsen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-05-03

Nya tuffare utsläppsregler för fartygstrafiken i Östersjön har skapat upprorsstämning hos svensk basindustri.

–  Jag har aldrig stött på en fråga som har så här dramatiska konsekvenser och som hanterats så märkligt, säger Björn Lyngfelt på SCA.
Men i media har det hittills varit påfallande tyst. Måhända en konsekvens av att regeringen försökt lägga locket på.

Läs mer här

Länk till sidan: