Diskussion om det nationella skogsprogrammet med positiva besked från Eskil Erlandsson

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-07-03

Skogsindustriernas seminarium i Almedalen ”Vad ska vi ha den svenska skogen till - ger ett nationellt skogsprogram alla svar?” samlade Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister. Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna. Linda Berglund, expert svensk skog, WWF. Sven-Erik Hammar, ordförande, LRF Skogsägarna. Ulf Silvander, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Anders Esselin, Moderator.

I en bioekonomi ökar efterfrågan på skogen som råvara till allt fler produkter. Samtidigt tjänar skogen som viktig grund för biologisk mångfald, rekreation och friluftsliv. Hur ska dessa värden förenas och vad ska vi egentligen ha den svenska skogen till? Ger ett nationellt skogprogram alla svar?
 
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson inledde med att berätta hur bakgrunden med Skogsriket lagt grunden för en dialogprocess med en mängd intressenter för att ta vara på skogens potential och dess betydelse för en biobaserad samhällsekonomi. För att nå skogens alla värden underströk ministern vikten av  breda kontaktytor mellan  bl.a. forskning och utveckling, turism, infrastruktur, hälsa.
 
Carina Håkansson, Skogsindustrierna, uttryckte en stor förhoppning om att få med helhetsperspektivet i diskussionen.
 -Använd programmet för att lägga en strategi för den biobaserade samhällsekonomin.
 Inrätta även ett Skogsnäringens Ekonomiska Råd som kan ta fram de samhällsekonomiska aspekterna för näringen.
 
Linda Berglund, WWF, ser stora potentialer med ett nationellt skogsprogram. Hon önskade bl.a. att arbetet med programmet kan bidra till att lösa den konflikt hon ser mellan skogslagstiftningens jämställda mål för produktion och miljöhänsyn.
 
Ulf Silvander, Svenskt Friluftsliv, hoppas att skogens sociala värden lyfts allt mer. Han ser en risk för en alltför stor produktionsinriktning. Ulf såg positivt på Carina Håkanssons förslag om ett ekonomiskt råd. Han berättade vidare som exempel att fysisk inaktivitet kostar samhället 6 miljarder kronor per år och att han tror att skogen kan spela en roll för att få ned de kostnaderna.
 
Sven-Erik Hammar, LRF Skogsägarna, hade farhågan att vi fastnar i detaljer som skymmer de stora utmaningarna där skogen är mycket av lösningen. Han framhöll vidare att det är viktigt med resurser för ett starkt sekretariat. Det nationella skogsprogrammet kommer att vara viktigt för att utveckla skogen som resurs för Sverige som land.
 
Flera aktörer i paneldebatten lyfte en oro över vad som kan hända med det nationella programmet efter valet i höst. Eskil Erlandsson framhöll dock att riksdagen i förra veckan beslutat om att ställa sig bakom regeringens förslag om ett nationellt skogsprogram vilket innebär att processen kommer att fortgå oavsett regeringens sammansättning efter valet.
 
 
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Jonsson Sven.JPG
Sven JonssonSenior rådgivare Näringspolitik08-762 72 21