Direktivet om svavelhalter i marint bränsle minskar den svenska konkurrenskraften

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-12-01

Remissvar: Förslaget på direktiv om ändrad svavelhalt för marint bränsle riskerar att minska den svenska konkurrenskraften och leda till en ökad belastning för miljön.

Skogsindustrierna har tillsammans med Svenskt Näringsliv, Näringslivets Transportråd, Jernkontoret, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar, SveMin, Plast- & Kemiföretagen, Svensk Handel och Sveriges Skeppsmäklareförening skickat in ett remissvar om svavelhalten i marint bränsle.

Vi har även lämnat in ett eget remissvar där situationen för skogsindustrierna framgår mer tydligt.

Läs mer och ladda ner båda remissvaren här

Länk till sidan: