Det gamla industriavtalet är uppsagt av Skogsindustrierna

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-06-01

Skogsindustriernas vice vd och förhandlingsdirektör Per Hidesten har skickat ett brev till GS, Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Brevet är ett tydligt klargörande att kommande avtalsförhandlingar inte kommer att omfattas av det gamla Industriavtalet.


Skogsindustrierna har sagt ja till det nya Industriavtalet, precis som alla andra arbetsgivarorganisationer inom industrin. På den fackliga sidan har LO, IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Livs sagt ja. GS har inte svarat ännu, och Pappers har sagt nej.

- Skogsindustrierna anser att det nya Industriavtalet är ett modernt avtal som möjliggör för industrin att ha en lönenormerande roll och ger förutsättningar för en löneutveckling som stärker industrins konkurrenskraft. Det ger vägledning för en fungerande förhandlingsordning och skapar stabilitet och bra villkor för avtalsförhandlingarna. Att Pappers säger nej är mycket anmärkningsvärt. Trots det kommer det nya Industriavtalet att vägleda oss i den fortsatta processen inom Pappers avtalsområde, säger Per Hidesten, vice VD på Skogsindustrierna.

Läs Skogsindustriernas brev till GS, Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen här 

Länk till sidan: