Dags för en blocköverskridande vision om infrastrukturen - Skogsindustrierna på Newsmill

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-12-22

Varje dygn rullar närmare 64 000 ton varor över Sveriges gränser på räls. Inte bara för exporten av varor, utan även för industrins behov av insatsvaror är järnvägen en förutsättning. Varje år sker mer än 23 miljoner ton kilometer transportarbete i Sverige på järnväg. Inom skogsindustrin, Sveriges största exportnäring, exporteras nästan 80 % av produktionen. Järnvägstransporter är nödvändig för detta, och mer än vartannat tåg för export över Öresundsbron innehåller produkter från skogsindustrin. Transporterna är den svenska ekonomins och välfärdens blodomlopp och järnvägen är huvudartären!

Järnvägen i Sverige lider av kraftiga underinvesteringar och bristande underhåll. Detta innebär hot mot Sveriges framtida export och tillväxt som är betydligt allvarligare på sikt än de kommande vinterproblemen. Det är dags för en långsiktig politisk vision för järnvägen som tar hänsyn till behoven även för godstransporterna.

Läs hela debattartikeln från Skogsindustrierna på Newsmill

Länk till sidan: