Chalmersforskare får pris på 500 000 kr för att utveckla cellulosafibern

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-03-10

Årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Merima Hasani vid Chalmers Tekniska Högskola.

Priset ska användas för forskning vid University of Natural Resources and Applied Life Sciences, BOKU i Wien. Forskningen ska syfta till att ge cellulosafibrer ny funktionalitet.

Priset delas ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf den 12 april i samband med Skogsnäringsveckan

Läs mer här.

Länk till sidan: