Bygga en altan i trä är ett semesternöje för nästan hälften av byggintresserade svenskar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-07-08

En enkät som Skogsindustrierna har gjort på hemsidan www.byggbeskrivningar.se visar att drygt 46 procent av de som ska bygga på sin semester, kommer att bygga en altan.

På andra plats i listan kommer semesterfirande svenskar att bygga staket eller plank (25 %) tätt följt av gruppen friggebodar/förråd eller lusthus (drygt 24 %).

Över var tionde planerar att på sin semester lägga tid på att renovera inomhus eller lägga golv (13 %). Garage eller carport hamnar precis under prispallen med 8 %. Först på femte och sjätte plats ligger det som man kan tycka associerar mest med semester, nämligen att bygga ett uterum (7 %) och att bygga en brygga (6 %). Att förbereda sig för vintern och bygga en bastu, kommer 5 % av de svarande att göra.

Läs mer här

Länk till sidan: