Bristfällig analys ger svagt beslutsunderlag

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-30

Miljömålsberedningen har inte genomfört den faktabaserade analys av skogsbrukets miljöarbete som efterfrågats. Den analysen hade behövts för att bidra till att överbrygga de åsiktsskillnader som lett till de senaste årens omfattande debatt om skogspolitiken. Det skriver Skogsindustrierna i sitt remissvar på Miljömålsberedningens delbetänkande om Långsiktig hållbar markanvändning, del 1.

De utvärderingar som gjorts av gällande skogspolitik visar att den haft stora positiva effekter på miljön, samtidigt som det finns utrymme till förbättringar. Åsikterna går dock isär om kvalitet, omfattning och resultat av skogsbrukets miljöarbete. Skogsindustriernas medlemsföretag satsar stora resurser på miljöarbetet i skogen. Det är naturligtvis företagens strävan att de insatser som genomförs så effektivt som möjligt ska leda till att uppfylla såväl samhällets som företagens egna mål. I det sammanhanget är det beklagligt att Miljömålsberedningen misslyckas med analysen av miljöarbetet idag.

Läs mer här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: